Spillerne starter med at blive kastet ud uden våben fra en ”Battle Bus” der flyver højt over banen. Når de lander, gælder det om at få fat i våben, genstande og ressourcer der ligger spredt rundt på den store bane. Målet er at angribe og eliminere modstanderne og samtidig at holde sig selv i live.

Turneringer bliver afholdt som 2 mod 2 kill-game.

Indeholder regelsættet ikke svaret på dit spørgsmål, kan du henvende dig til admin-bordet.

Regelsæt:
§1.0 Fortolkning, forståelse og rettelser af regelsættet:
§1.1 Admins har altid ret til at ændre i regelsættet uden varsel. Rettelser sker ikke med tilbagevirkende kraft.
§1.2 Admins har altid sidste ord i tilfælde af tvister som ikke er beskrevet i regelsættet.
§1.3 Det påhviler holdet/spilleren selv at have læst og forstået regelsættet ud-stukket.
§1.4 Hvis hold vælger at afvikle kampe efter andre regler end dem som står beskrevet i vores regelsæt, så kan der ikke efterfølgende indberettes en konflikt.

Fornite spilles ved at 2 hold, med hver 2 spillere, samles i et squad. Sammen starter de et spil, hvor det gælder om at få flere kills end modstanderen. Det er ikke tilladt at skyde sit modstanderhold eller obstruere deres spil. Hver kamp består af to spil. Der spilles 2 kampe. Finalekampe består af 3 kampe.

§2 Generelt:

§2.1 Kamp format: 2v2. Det skal dog pointeres at man ikke spiller direkte imod hinanden.
§2.2 Minimum antal spillere på holdlisten: 2

§3 Definitioner
§3.1 Et hold: 2 spillere fra samme hold.
§3.2 Et party: De 2 hold samlet i et “squad”.
§3.3 Et spil: Defineres af et hop ud over øen, hvor spillerne lander og spiller enten til de vinder kampen eller bliver elimineret.
§3.4 Kamp: Består af op til 2 spil. Finale op til 3.

§4 Afvikling af kampe.
§4.1 Finde spillere: Holdkaptajnen på det førstnævnte hold i kampprogrammet, inviterer modstanderens hold til deres party.
§4.2 Vinder af et spil: Det hold, hvis to spillere, sammenlagt har det fleste antal kills (drab).
F.eks.
Hold 1: 4 kills i alt.
Hold 2: 8 kills i alt.
= Hold 2 vinder spillet.

§4.3 Afslutningen af et spil: Et spil er øjeblikkeligt afsluttet når den sidste spiller i partyet er død. Det er herefter tilladt at returnere til lobbyen.
§4.4 Screenshots: Det er vigtigt at alle spillere tager screenshots af deres skærm, når de enten har vundet eller er blevet skudt. Billedet bruges som bevis på det samlede antal kills.
§4.5 Regler ved kills og uafgjort:
§4.6 I tilfælde af at begge hold har samme antal kills ved spillets afslutning, spilles endnu et spil.
§4.7 Specifikke regler vedr. kills:
§4.8 Kills der forekommer efter hele partyet er død, tæller ikke.

Eksempel 1: Spiller A, B og C er alle døde. Spiller D står stadig. Hvis spiller A får et kill (pga et knock) så tæller det med i holdets samlede score.

Eksempel 2: Spillere A, B og C er alle døde. Spiller D knocker en modstander og bliver derefter selv skudt. Skulle den knockede modstander dø efter spiller D selv er død, så tæller det ikke med.

§5 Party regler:
§5.1 Begge hold har lov til at arbejde sammen, men man må ikke med vilje forårsage sin modstanders død eller påvirke sin modstanderens kamp negativt. Dette omfatter sabotage af strukturer, der forårsager faldskader eller andre negative indgreb i modstandernes gameplay.
§5.2 Forbryder et hold sig på ovenstående, så taber de det pågældende spil.

§6 Generelle kommunikationsregler for kampe:
§6.1 Kommunikation ingame skal holdes på et sagligt niveau, og det påhviler holdkaptajnerne at stå for den generelle kommunikation. Dårlig opførsel, trusler og lignende bliver ikke tolereret.
§6.2 Streaming af en kamp er altid tilladt.

§7 Chikane:
§7.1 Under kampene er det strengt forbudt at chikanere modstanderen på nogen måde, det vil sige at chikane i spillet og uden for spillet er strengt forbudt.
§7.2 Hvis der forekommer problemer er det vigtigt at der bliver taget screenshots og andet materiale der kan bruges som bevis og dette skal sendes til admins.

§8 Kamptidspunkter:
§8.1 Som udgangspunkt spiller alle efter bracket, som sendes ud umiddelbart før turneringsstart.
§8.2 Når bracket er startet forsøges alle runder at blive startet samtidigt, så der ikke forekommer alt for lange pauser.

§9 Kommunikation:
§9.1 Hvert hold er som minimum pålagt at vælge en holdkaptajn, som håndterer al kommunikation mellem hold og admins.
§9.2 Hvis et hold består af børn under 14 år, så opfordrer admins alle hold til at tilknytte en holdleder til at foretage al kommunikation imellem holdene og turneringsansvarlig.
§9.3 Hvis I har behov for at kommunikere med modstanderholdet inden kampen, så kan I kontakte dem via deres holdprofil.
§9.4 Vi opfordrer til at man bruge kommunikationsfeltet under den pågældende kamp.
§9.5 Vi anbefaler alle detaljer vedr. kampene er aftalt på forhånd imellem respektive holdledere eller kaptajner.
§9.6 Såfremt det før kampstart ikke har været muligt at aftale kampens detaljer, så skal begge hold møde op på ved turneringsbordet 5 minutter før kampstart.
§9.7 Vi opfordrer alle hold til at være tilstede på Discord under kampen, da det her muligt, at komme i kontakt med admin.
Har du spørgsmål til hvordan Discorden virker, henvend dig ved admin bordet.

§10 Server:
§10.1 Der spilles på EU server.
§10.2 Indberetning af konflikter

§11 Konflikthåndtering:
§11.1 Konflikter skal indberettes til admins senest 10 minutter efter kampen.
§11.2 Der skal ikke oprettes en konflikt hvis…
– I før kampen ikke har tjekket om modstanderens spillere har indtastet spil ID.
– I efter kampen finder ud af at en eller flere spillere ikke har indtastet Spil ID.
§11.3 Der kan oprettes en konflikt hvis…
– I har begrundet mistanke om snyd med tredjeparts programmer
– I har begrundet mistanke til at en spiller eller flere spillere har udnyttet fejl i spillet som ikke er tilladt jf. reglerne.
– I har mistanke om at en spiller spiller på en ulovlig account eller ulovligt på en account.
§11.4 Sådan indrapporter du en konflikt.
– Gå hen til kampens ansvarlige ved dommerbordet og indrapporterer fejlen.
– Forklar fejlen grundigt, og afvent dommerbordets afgørelse.
– Det er op til det pågældende hold at fremskaffe beviser der understøtter konfliktens indhold. Såfremt der ikke kan fremvises beviser for dette, så kan admin afvise konflikten.

§12 Indberetning af resultater eller no shows:
§12.1 generelt:
– Det er pålagt at en af holdkaptajnerne eller holdlederen, umiddelbart efter kampen er færdig, at gå ind på TeamSpeaken eller hen til admin-bordet og indrapportere resultatet.
– Når et hold har rapporteret et resultat, så skal modstanderholdet efterfølgende godkende resultatet via. Discorden eller ved admin-bordet.
-Hvis et hold har rapporteret et resultat og modstanderen inden for 10 minutter enten ikke godkender det eller har startet en konflikt, så står resultatet fast.

§12.2 No shows
– et hold: Hvis en modstander ikke møder op som aftalt, så skal man så vidt det er muligt have det bekræftet af en admin. Derefter skal resultatet indberettes ved at forklare no-show over for turneringsansvarlig.
– begge hold: Hvis begge hold ikke kan spille på det fastsatte tidspunkt aflyses kampen, og begge hold bliver taberdømt.

§12.3 Indberetning af resultater:
– Indberetning af kampresultater sker via Discorden, hvor holdkaptajnen kan indrapportere resultatet eller ved admin-bordet.
– Der sendes screenshot for hvert spil via Discorden’ chat funktion. 
– Det påhviler hvert hold at tage screenshot ved afslutningen på hvert map af scoreboardet og sende det til turneringsansvarlig.
– Screenshots skal beholdes i minimum 14 dage og kunne fremvises ved behov.
– Snyd med indrapportering af kampe, anses som en alvorlig overtrædelse af reglerne.
– Dette gøres ud for “Score map 1”, “Score map 2” osv.
– Værdien der forklares er holdenes samlede kill i hvert spil.
– Det er altid det enkelte holds ansvar at indtaste og verificere resultater for den enkelte kamp.

Eksempel på indtastning af resultater:
Første spil:
– Hold a = 2 kills
– Hold b = 1 kills
Score = 2-1
Andet spil:
– Hold a = 1 kill
– Hold b = 0 kills
Score sammenlagt = 3-1

§13 Snyd og exploits: (fortnite)
§13.1 Det er ikke tilladt at bruge eksterne snyde programmer til at opnå et bedre resultat. Opdages en spiller i at snyde, så udelukkes denne fra turneringen.