Holdspil, hvor der spilles fem terrorister mod fem counter-terrorister.
Terroristerne angriber og skal enten eliminere modstanderene eller plante bomben. Counter-terroristerne forsvarer, og skal enten eliminere modstanderne inden bomben plantes, eller desarmere bomben, inden den sprænger.

Turnerings format:
Vi laver gruppespil (Dual Elemanation).

Alle gruppespil er BO1.

CS:GO regler:
– 1: Generelt
– 2: Turnering
– 3: Kamp
– 4: Snyd

– 1.1: Ændringer af regelsættet.
Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.
Enhver tilføjelse eller ændring vil blive annonceret i dette regelsæt på AngryGeeks turnerings side samt til de pågældende holdkaptajner. Generelle informationer, tidsplan med mere vil blive annonceret på turnerings siden.

– 1.2: Admins.
Admins vil være på TS ts.angrygeeks.dk og noteret som “TURNERINGSADMIN”
Der er ingen port bagpå – fordi ts serveren har standart porten i forvejen!

– 1.3: Opførsel
Når du deltager i turneringer afholdt af AngryGeeks, forventer vi, at alle deltagere opfører sig professionelt og med god sportsånd.
Verbalt misbrug, kampe tabt med vilje eller enhver anden misbrug af sager imod en modstander kan resultere i advarsler eller diskvalifikation fra turneringen.
Dårlig opførsel under eller efter turneringen imod spillere eller administratorerne kan resultere i et ban fra fremtidige aktiviteter arrangeret af AngryGeeks
Administratorerne forventer, at alle spillere kan opføre sig eksemplarisk og udvise forståelse og tålmodighed med de turneringsansvarlige samt med modstanderne.

– 1.4: Kommunikation
Vi bruger TS server : ts.angrygeeks.dk
Her vil der være kontakt til admins og andet, I skal bruge.
Indregistrering foregår en time før første kamp. Eller hvis andet er nævnt på turnerings siden.
Såfremt et hold ikke møder op eller svarer på opfordringer fra admin, kan dette hold diskvalificeres fra turneringen, men bandlyses ikke fra fremtidige turneringer.
Hvert hold skal have én talsperson, som der står for at kontakte admins.

– 1.5: Streaming
Streaming af ens eget Point Of View er tilladt, dog på eget ansvar omkring stream sniping.

– 2.1: Før turneringsstart
Det er kun tilladt at være tilknyttet et tilmeldt hold i den pågældende turnering.
Udskiftninger i holdopstillingen er tilladt, så længe første kamp ikke er spillet.
Under turneringen er det tilladt at tilføje 2 spillere mere (dog maks 7 spillere i alt)
Spillere skal være godkendt af turnerings admin, før de spiller i turneringen.

In-game nick og SteamID er et krav ved tilmeldingen.

Eksempel på SteamID: STEAM_1:0:111111111
Brugere uden tilknyttet SteamID er ikke tilladt i kampen.

– 2.3: Map pool:
de_dust2
de_nuke
de_mirage
de_inferno
de_overpass
de_vertigo
de_ancient

– 2.4: VETO

VETO forgår på serveren. Alle på serveren skriver !ready, herefter ser holdkaptajnen en menu til at banne med.

Holdkaptajnen er den første man skrev på under Toornament oprettelsen.

– 2.5: Demo
Alle spillere skal optage in-eye demoer af hver kamp. Der må maximalt mangle de 3 første runder, hvis demoen skal være gyldig.
Modstander-holdet kan maksimum kræve to in-eye demoer pr. hold pr. map.
Forespørgslen om demoer skal ske via en turnerings-admin på Discord Forespørgsler som ikke sker til en turnerings-admin godkendes ikke.
Tabende hold skal kontakte admins senest 15 min. efter kampens afslutning. Når en demo bliver forespurgt, vil demoen blive givet ud til det modsatte hold, inklusiv en turnerings admin. Det er op til det anklagende hold at finde beviser for snyd og fortælle admins om de specifikke tidspunkter, hvor dette er tydeligt. Under efterforskningen vil den pågældende turnering fortsætte som planlagt.
Demoen vil blive givet ud til det modsatte hold, samt turnerings admin. Demoen vil blive gennemgået enten af en turnerings admin eller et sammensat demo team, som der vil blive sat tiltro til.
Dette gøres ved at skrive: Record “navn” i console, så optager den indtil man leaver serveren igen.
Når demoen bliver gennemgået, og der bliver fundet beviser for snyd vil holdet som snød blive diskvalificeret, dog vil det forrige hold ikke ikke gå videre i turneringen.
Hvis vinderen ikke kan fremsende en gyldig demo, vil det tabende hold ikke blive sendt videre i turneringen.
Har man ikke en gyldig demo, vil holdet tabe den pågældende kamp.

– 2.6: Server
Man får en IP på Toornament hjemmesiden, til hver enekelt kamp.
Kom på serveren i god tid og kontroller, at alt er, som det skal være – kontrollér serveren inden kampen.
Hvis der er ting, som ikke er, som de skal være, snak med server-ejeren inden kampstart, få det ordnet og/eller find en anden server.

Følgende server settings skal være på serveren:
– mp_startmoney 800
– mp_roundtime 1.92
– mp_freezetime 15
– mp_maxrounds 30
– mp_c4timer 40
– sv_pausable 1
– ammo_grenade_limit_default 1
– ammo_grenade_limit_flashbang 2
– ammo_grenade_limit_total 4

Settings for overtime:
– mp_maxrounds 3
– mp_startmoney 10000

– 3.1: Kamp format:
Kampen spilles 5 mod 5, eller 2 mod 2 – alt efter hvor mange tilmeldte der er.
Kampen har maksimum 30 runder foruden overtid ved uafgjort.
Kampen er forbundet af to halvlege, 15 runder i hver halvleg.
Kampen er forbi, når et hold har vundet 16 runder.
Ender kampen uafgjort, vil kampen fortsætte i overtid.
Hvis overtiden ender uafgjort, startes en ny overtid under samme forhold. Dette gøres indtil en vinder er blevet fundet.

– 3.2: In-game navne:
In-game navne under kampen skal noteres som i tilmeldingsformularen, så både modstandere og admins kan finde ud af hvem, der er hvem.

– 3.3: Stand-ins:
Det er tilladt at bruge en stand-ins.
En stand-in kan benyttes i tilfælde af nedbrud af internet mm.
Hvis stand-in skal bruges i en kamp er det vigtigt, at spilleren, han erstatter, er leavet, inden stand-in joiner serveren.

– 3.4: Kampstart:
Coach er tilladt, så længe modsatte hold tillader det.
Hvis et hold ikke er klar 15 min efter kamp offentliggørelsen, kan modstander holdet søge om “walkover”. Dispensation kan kun søges hos og kun gives af turnerings admins.
Hvis man står i en situation, hvor det ikke er muligt at få femte mand ind på serveren i tide, er det tilladt at starte kampen med 4 mand (4mod5)

– 3.5: Knife Round:
Kampen starter med en knife runde for at bestemme hvilken side, det pågældende hold starter på.
Under knife runden er det kun tilladt at bruge kniv og decoy.

– 3.6: Pausing:
Det er kun tilladt at pause kampen i freezetime.
Det er tilladt at pause sin kamp én gang hver halvleg. Hver pause er på 5 min. pr. hold.
Når et hold pauser, skal der tages screenshot med pause + timestamps, som skal gemmes, indtil kampen er slut.
Dispensation kan søges ved tekniske problemer, så som nedbrud, VAC Authentication Error mv.

– 3.7: Efter kampen:
Efter kampen rapporteres resultatet til en admin. Fejlmelding af resultatet i større omfang kan resultere i default win til modstanderen.
Resultater kan også skrives ind manuelt.

Guide til at rapportere resultat:
Dem, som ikke har en toornament account, skal oprette en Account med den mail, de skrev sig op til Turneringen med.

Holdkaptajnen skal logge ind med sin toornament Account på Toornament.com
Klik på platform menu på forsiden
Klik på Participant dashboard
Klik på Turneringen og find jeres kamp
Skriv resultat og upload Screenshot
NOTE: Det er kun den mail, som blev brugt til at skrive sit hold op til turnering med, der kan rapportere resultat

– 4.1: Snyd:
Snyd er ikke tilladt, og snyd vil resultere i diskvalifikation af turneringen samt udelukkelse af fremtidige turneringer og ligaer.
Det er tilladt at spille i vores turnering, selvom man har et VAC ban. Det er dog et krav, at det ikke længere er et aktivt ban. Et aktivt ban er et ban, der er under to år gammelt (730 dage).

– 4.2: Scripts:
Det er ikke tilladt at bruge tredjeparts-scripts så som AutoHotkey eller andre tredjeparts-programmer.
Kun buy-scripts og jumpthrow-script er tilladt.
Brug af andre scripts vil medføre diskvalifikation.

Konkurrence ansvarlig har ret til at redigere og lave tilføjelser i reglerne før og under konkurrencen.